1800-talets Göteborg

En Tvåvånings stenhusfastighet uthyres eller säljes

”En Tvåvånings stenhusfastighet, nära Badhusgatan och Skeppsbron i Göteborg, under tegeltak, assureard i Svea för kronor 23,000, jemte därtill härande större obebygd friköpt tomt (nu trädgård) lämplig till upplag eller materialgård, uthyres från 1 Okt. på längre tid, om så önskas, till kr. 2,500 pr år (förutom trädgården).

Byggnaden, på berggrund och försedd med tjocka murar, kan påbyggas.

Första våningen innehåller:

1 lägenhet med gasledning på 5 rum, stor garderob, tambur och kök med bakugn,

1 lägenhet på 3 rum, kök och skafferi,

3 stora och 1 mindre källare.

Andra våningen innehåller:

1 lägenhet på 4 rum, stor tambur och kök,

1 lägenhet på 1 rum och kök, jemte två vindar,

2 stora vindkrubbar och 1 mindre.

Fastigheten jemte tomten med sitt centrala läge nära nog i stadens midt med utmärkt utsikt öfver Göta Elf utgör uti areal enligt karta omkring 12,00 kvadratfot, är äfven till salu på förmonliga, genom öfvertagande af inteckningarne, och för köare i öfrigt beqväma villkor. Genom nu faststäld tomtreglering erhålles ny gata utmed obebyggda tomtgränsen. Fastigheten lämpar sig särdelse väl till uppförande af en större byggnad, där rymliga lokaler erfordras för olika ändamål: ren försäljning föredrages, byte skulle möjligtvis kunna komma i fråga mot stenhusfastighet i Göteborg, med fördelaktigt läge och i godt skick, som lemnar en skälig afkastning af köpeskillingen, ej öfverstigande kr. 60,000

Närmare besked erhålles genom bref till Framtidsaffär adr. Aftonbladets annonskontor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseeum, Carlotta: Göteborgs hamn: Masthuggskajen. Foto från omkring 1900. Fastigheten på bilden är Skeppsbron 5-6.