1800-talets Göteborg

Senaste Nytt

Under rubriken Senaste Nytt fick Göteborgs Aftonblads läsare de absolut färskaste nyheterna, oftast handlade det om olyckor och om kriminella, här följer ett utdrag ur den spalten från den 3:e juli 1896.

”I häkte inmanades i dag på e. m. förre tvångsarbetsfången Hugo Fritiof Valde­mar Olsson född 1870 i Backa socken och nu boende n:r 31 vid Andra Långgatan. Olsson kom 1882 hit till Göteborg. Senaste tiden har han varit en svår drinkare och ofta stört hemfriden hos grannarna, hvarjemte han öfverfallit barn med stenkastning. Här om dagen inkom han till handelsidkerskan Fin­ström n:r 29 Andra Långgatan och sökte med hotelser att tilltvinga sig öl, ryckte till sig ett bröd och nedslog trån disken en våg som gick sönder, hvarjemte han tilldelade qvinnan ett slag i pannan, så att blånader uppkommo. — Förre tvångsarbetsfången och trumpeta­ren Karl Aug. Hansson straffad för fjerde re­san stöld införpassades i dag till cellfängelset. Hansson född 1856 råkade redan vid 20 ära ålder ut för polisen, hvarefter han på olika ställen föröfvat stölder och ådömts tvångsar­bete. Den 12 sietlidne mars kom han på fri fot och har sedan drifvit omkring i lands­bygden och här i Göteborg, hvarvid han gjort sig skäligen misstänkt för stöld af höns som han slaktat och sålt här i staden.

För våld har hustrun Josefina Bör­jesson anmält fabriksarbetaren Robert Harald I Andersson i Majomas första rote. Enligt angifvelsen skulle Andersson 23 juni mot Börjesson kastat en stor sten som träffat henne i hufvudet, där ett stort blödande sår uppstod. Börjesson fordrar 25 kronor i er­sättning och yrkar ansvar å Andersson, som kommer att instämmas till polisdomstolen.

Nära att drunkna i Vallgrafven var i går 6-årige Torsten Svensson, bo­ende n:r 10 vid Bazargatan. Den lille hade kraflat sig upp i en mindre roddbåt, hvarur han strax därefter föll i vattnet. En tillstädeskommmen person kastade sig genast i Vallgrafven och lyckades i sista stund få tag i gossen samt föra honom i land.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Cellfängelset.