1800-talets Göteborg

Fjortonårig dråpare

”Såsom förut närmare meddelats hade plåtslagerelärlingen Erik Gustaf Teodor Eriksson Lätt natten mellan 20 och 21 juni Öfra Kyrkogatan anfallit smedarbetaren Ivar Johansson, boende i huset n:o 25 Södra Liden. Under slagsmålet högg Lätt, som var berusad, ynglingen Johansson i brö­stet med en knif. Johansson har i går morgse aflidit å Sahlgrenska sjukhuset sannolikt till följd af knifhugget, hvilket skadat lungsäc­ken. Den unge brottslingen förvaras å fattigvården, dit han remitterades strax efter våldet i afbidan på hvad utgången af det­samma kunde bli. Poliskammaren förordnade i dag att liket skulle obduceras af andre stadsläkaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Övre Kyrkogatan 1,2,3; Södra Liden 26-28