1800-talets Göteborg

Stöld i Holtermanska sjukhuset

”För inbrotts stöld i Holtermanska sjukhuset införpassades i dag på e.m. en här ökänd poliskund arbetaren Oskar Emil Andersson, förut straffad för tredje resan stöld.

Han beredde sig inträde genom att klättra öfver den lilla porten och sedan krypa in genom ett öppet fönster. Han tillgrep en stor myckenhet kläder från ett 10-tal patienter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ritning till ett nytt kurhus i Göteborg 1890.