”Sjuåriga flickan Anna Lovisa Åkermark, dotter af målaren Å. boende n:r 48 Haga Kyrkogatan, råkade i går genom egen oförsiktighet att komma mellan hästen och en spårvagn, just då vagnen körde in i kurvan vid ingången till Slottsskogen. Den lilla som omkullstöttes af hästen erhöll mindre skador å hufvud. armar och det högra benet, hvarjemte foten som vagnens ena framhjul gick öfver blef illa skadad.

Kusken n:r 71 Svante Särnbom som körde vagnen var på intet sätt vållande till olyckan. Den skadade flickan fördes till Sahlgrenska sjukhuset där hon fortfarande vårdas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Carl Grimbergsgatan; Haga Kyrkogata 1870.