”På en ny turistled fäster Göte­borgs Turistförening, som härmed börjat sin verksamhet, allmänhetens uppmärkhet. Leden, som går öfver de natursköna sjöarna Säfvelången—Mjörn, blir tillgäng­lig fr. o. m. den 7 d:s hvarje tisdag och fredag. Färden går pr bantåg, ångbåt och “apostlahästar“— och tillryggalägges på en dag till ett pris, som är synnerligen mo­derat. Att denna nya turistroute skall bli lifligt gouterad torde man ha anledning hoppas. De nämnda sjöarne bjuda ju på rent af storslagna scenerier, och till omvexling med Skärgårdsnaturen är trippen värd all rekommendation.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Sjön Mjörn med utsikt över Åsjön. Långared, år 1902.