”Våld mot polis. Bokhållaren Oskar Börjes­son som i går vid hemtningsäfventvr skulle komma tillstädes infann sig ej. Det upplystes att han föregående qväll afrest från staden. Då ärendet i dag företogs till behandling var Börjesson som förgäfves eftersökts i sitt hem ej närvarande. Målet fick bero på ny anmälan, och skulle Börjesson så snart han anträffas inställas in­för poliskammaren.

Till tvångsarbete under tio månader döm­des i dag Johan Alfred Norberg, ökänd såsom drinkare och bettlare.

För olaga maltdrycksförsäljning i sin lokal n:r 1 vid Spannmålsgatan erhöll värdshusidkerskan Ida Charlotta Gustafsdotter i går varning enligt 1885 års förordning.

Konungens befallningshafvande har fastställt poliskammarens förbud för Evelina An­dersson att försälja maltdrycker i sin butik i huset n:r 4 vid Östra Skansgatan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Spannmålsgatan och Norra Larmgatan.