1800-talets Göteborg

Dags att emigrera?

Om du 1896 gick omkring med funderingar kring att flytta till ett nytt land höll du säkert ett öga på emigrantagenternas annonser. Ett av de större bolagen som ordnade emigrantresor var bröderna Larsson, deras annonser kunde se ut på detta sätt.

1896-09-05

Man är noga med att påpeka att det är stora och snabba fartyg som trafikerar mellan Southampton och New York. Vägen över Nordsjön lär ha varit värre och fartygen sämre.

Vill du läsa mer om bröderna Larsson så finns det en avhandling som berättar om deras verksamhet:

Brattne, Berit, Bröderna Larsson: en studie i svensk emigrantagentverksamhet under 1880-talet = [The Larsson Brothers] : [a study of the activity of Swedish emigrant agencies during the 1880’s], Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1973.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sillgatan åt vester, vyen tagen från hörnet av Norra Larmgatan. Emigranternas gata, till höger State-lines kontor. 1888.