1800-talets Göteborg

Pöttepinnen, Apan och de övriga i Simsons gäng

”En tjufliga af minderåriga Haga- pojkar har i dessa dagar blifvit sprängd af polisen.

Ligans anförare är 12-årige Johan Edvin Hultberg med binamnet (Simson) boende nr 20 Albogatan samt medlemmarne 14-årige Axel Johansson (Pöttepinnen) nr 40 Husargatan, 12-årige Rikard Erikson (Apan) 22 Pilgatan, 12-årige Sven Karlsson (Skriken) nr 3 Klockaregatan, 11-årige Georg Rasmusson (Geta) nr 44 Vegagatan och 10-årige Henning Zakeus Svensson (Mästertjufven) nr 18 Albogatan.

Vid 9-tiden på qvällen 3 dennes omringade ligan änkan Anna Beata Perssons salubord vid portöppningen till huset nr 9 vid Öfra Husargatan, och under det de frågade om pri­set å äpplen, tillgrep Hultberg en blecklåda å bordet där 4 kr. 25 öre förvarades, hvarefter de samtlige springande aflägsnade sig. Af pengarne hade Hultberg delat med sig 40 öre till Johansson, 66 öre till Rasmusson och 20 öre till Svensson. Deras föräldrar halva lofvat ersätta änkan Persson. Samtlige dessa tjufpojkar, h vilka såsom vanartiga tillhöra afsöndringsskolan, hafva var­nats inför polismyndigheten, hvarjemte deras lärare underrättats om stölden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hörnet av Kastell- och Övre Husargatan.