1800-talets Göteborg

Slarv vid nybyggen

”Byggnadsverksamheten i Göteborg är i år mycket stor, men önskligt vore om kontrollen vid nybyggnader vore bättre än den varit under den senaste tiden. De äldre byggmästarna äro i allmänhet noga om att deras nya bygg­nader icke blott skola få ett prydligt yttre, utan äfven vara solida, men det finnes åtskilliga nybyggare här i staden, s. k. byggmästare, som ganska synligt slarfva till sjelfva kärnan af huset. Man hoppas att kontrollen skall blifva starkare sedan vi nu snart få en ny stadsarkitekt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från anläggningen av Elverkets ångkraftcentral vid Rosenlund 1908.