1800-talets Göteborg

Kapplöpning i Partille

”Göteborgs Fältridtklubb anordnar i slutet af denna månad en jaktlöpning med ma­ster å terrängen i Partilles närhet.

Ridten, som kommer att ridas efter hundar, afslutas med upplopp på kapplöpningsbanan.

Tre till fem pris komma att utdelas, och från åskådareläktaren kan allmän­heten få en intressant öfverblick öfver ridten.

Anmärkningar skola insändas till kap­ten Hammarskjöld, Qviberg, före den 24 dennes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kapplöpningarne å Kviberg Sadelplatsen. foto tagen d. 2 juni 1912.