1800-talets Göteborg

Stöld från sofvande

”Qvinnspersonen Augusta Laurentia Bryngelson sammanträffade i måndags qväll med en sjöman, hvarvid de öfverenskommo att besöka ett hotell. De styrde därpå kosan till Hotell Britannia n:r 47 Postgatan. På morgonen då sjömannen skullo lemna hotellet hade hans plånbok brandskattats på 30 kronor. Han anmälde förhållandet för polisen.

I dag stod hans qvinnliga hotellkamrat inför poliskammaren. Hon medgaf endast att hon ur plånboken försett sig med en femma.

Målet remitterades till rådhusrätten, och Bryngelson som tre gånger varnats för lösdrifveri fick tillsvidare vara på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ritning till förändring af fasaden å Tomterna No 15, 16 och 17 i Stadens 7de rote. Postgatan 47 [f.d. Sillgatan].