1800-talets Göteborg

Ökända fönsterputsare

”Ett par ökände fönsterputsare båda bekanta poliskunder införpas­sades i dag på e.m. till cellfängelset, nemligen förre tvångsarbetsfångarne Robert Boman och Karl Guataf Emil Nilsson, hvilka i lördags anhöllos såsom lösdrifvare.

Boman kom på fri fot 15 sistl. september och erhöll då en kostym kläder af Fångvårdssällskapet, hvilken han genast pantsatte för att skaffa sig spirituösa.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs cellfängelse.