1800-talets Göteborg

Nya räntesatser

”Höjda räntesatser. Från och med i dag är räntan af Riksbanken höjd med ½ à 1%, så att diskontot för vexlar nu är 41/2 % för såväl 3 månader som 6 månader, för lån mot hypotek är räntan höjd med 1/2 %, och är den äfven därå lika för 3 och 6 månader. För afbetalningslån och kassakreditiv är räntan

höjd till 5 %

Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Göteborgs Enskilda Bank och Aktiebolaget Gö­teborgs Köpmansbank hafva vidtagit enahanda förändring i utlåningsräntorna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Riksbankens avdelningskontor, omkring år 1900.