En immigrant som smugglar

”Immigranten Daniel Sandström som hit ankommit med ång. ”Romeo på dess senaste resa hade sökt ilandsmuggla en del yllevaror och tyger, för hvilka tullen skulle uppgått till 7 kr. 89 öre. Han dömdes att för första resan smugglingsförsök bota 20 kr. och förklarades de beslagtagna varorna förbrutna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ångaren ”Calypsos” ankomst, landstigningen d 25 juni 1912.