1800-talets Göteborg

En immigrant som smugglar

”Immigranten Daniel Sandström som hit ankommit med ång. ”Romeo på dess senaste resa hade sökt ilandsmuggla en del yllevaror och tyger, för hvilka tullen skulle uppgått till 7 kr. 89 öre. Han dömdes att för första resan smugglingsförsök bota 20 kr. och förklarades de beslagtagna varorna förbrutna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ångaren ”Calypsos” ankomst, landstigningen d 25 juni 1912.