Jungfrur byter fruar

”I dag flytta våra jungfrur, det är glaskrosserskornas stora dag, då de göra ombyte af fruar och fruarne byta om flickor, kanske inte alltid till ömsesi­dig belåtenhet, ty man vet ju hvad man har, säger ordspråket, men inte hvad man får. I många hem är det nog med an­ledning däraf en orolig dag i dag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hembiträdesdräkt från omkring 1890,