1800-talets Göteborg

Jungfrur byter fruar

”I dag flytta våra jungfrur, det är glaskrosserskornas stora dag, då de göra ombyte af fruar och fruarne byta om flickor, kanske inte alltid till ömsesi­dig belåtenhet, ty man vet ju hvad man har, säger ordspråket, men inte hvad man får. I många hem är det nog med an­ledning däraf en orolig dag i dag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hembiträdesdräkt från omkring 1890,