1800-talets Göteborg

Farlig vårdslöshet med skjut vapen

”I söndags e. m. kom skolgos­sen Erler Isaksson, son till boktryckare Job. Isaksson, upp till sin f. d. skolkamrat Emil Beckaman, son at sjökanten Emil Beckman. Han ringde på och frågade efter kamraten. Denne kom ut och bad Isacsson stiga in. Detta ville dock icke denne; han skulle blott lemna tillbaka en lånad bok. Emellertid tog han upp en revolver. Och så började han klicka med den, siktande på Beckman som bad

honom låta bli detta. Ånyo siktande på Beck­mans ansikte knäppte han till — och en kula flög in i Beckmans högra öga mellan pann­benet och ögongången.

Den sårades föräldrar voro för tillfället bortresta, men grannarne skickade efter familjen Beckmans husläkare. Denne lät föra den skjutne till Sahlgrenska sjukhuset, där han ännu vårdas. Någon fara för vare sig öga, synförmåga eller lifvet tros icke förefinnas. Kulan är dock icke ännu uttagen.

Det är tyvärr icke första gången Erler Isaks­son skjuter på menniskor. För ungefär ett år sedan sköt han med en luftbössa en pil i kin­den nära ögat på samme gosse, som nu var hans skottafla. Det aflopp då utan något vi­dare men.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Flintlåspistol.