” Vid 5-tiden i dag på morgonen syntes en okänd mansperson dragande en handkärra å östra Skansgatan.

Då patrullerande konstapeln närmade sig mannen, tog denne hastigt till flykten och lemnade kärran qvar på gatan. Då konstapeln närmare undersökte det gods som förefanns å kärran, påträffade han sex säckar fyllda till hälften med kaffe.

Kärran hade tillgripits å en gård i Sandgången men till kaffesäckarna som tagits i förvar af polisen har ännu i dag på middagen ingen egare anmält sig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Skansgatan 16.