”I dag har hit införts 1,220 hl vadsill som betalts med 6 å 6: 50 pr hL. Från Marstrand meddelas i går: Ång.Ferm afgick i dag till Preussen med 2,076 lådor färsk sill. Ång. ”Elida har hitkommit från Lübeck med tomlådor; lika­ledes å “Marstrand“ frin Svinemünde i vattenbarlast. Silipriset här 10 kr. tunnan. Norska sillfisket: I den öfversikt, som meddelas rörande förra årets sillfiske synes att 1896 års fångster för alla sorters sill sammanlagda uppgå till 650,000, med ett värde af kr. 2,800,000.

Motsvarade siffror föregående år visa:

1895 1,430,000 hl., värde kr.          5,885,000

1894    632,000                                 3,535,000

1893 1,854.000        „             „        4,431,000

1892 1,951,000        „             „        4,972,000

Fångstvärdet är sålunda 3 mill. lägre än under föregående år, och det sämsta under 5-arsperioden, medan qvantiteten är något större än år 1894, ett år som af fiskarena benämnes “Sildlöse-året. Från Hamburg telegraferar norske fiskeriagenten 5 januari: Tillförseln 500 slosill. Marknaden stilla. Mindre partier sålda 17 s. — 18 s. 650 lådor. Fullsill 10 s.—16 s. allt efter lådornas innehåll. Tomsill 8/9 m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Sillsaltning på Kvarnholmen/Hedvigsholmen, 1890-tal. Peter Jitzmark kommenterade bilden på Västarvet Sök i Samlingarna och på DigitaltMuseum: ”Här ser vi en bild från sillfisket år 1890, från Kvarnholmen/Hedvigsholmen. En dam besökte vår butik i dag och visade mig denna bild. Hon berättade att hennes far var en av bröderna Qvirist, tror att han inte hette Leopold. Hon frågade om jag kände till släkten Österman i Marstrand. Min mamma Margareta är född Österman, hennes farfar Carl (1863-1919) var förman hos Qvirist innan han blev skutskeppare. Damen berättade att mannen i ljus rock och kubb var en Qvirist, och mannen till vänster var fiskeexportören Christian Arvidson enligt en notering på kortets baksida. Jag inflikade att han i så fall är farfars far till de nuvarande ”Bröderna Arvidson”, och att mannen längst till höger då bör vara förmannen Carl Österman, min morfars far. Hette inte den andre brodern ”Q” Alexander…?”