”Konungens Marstrandsbyst är nu kommen till Göteborg, där den ligger väl inpackad för att i sommar resas på sin plats framför societetsbuset i Marstrand. Man väntar kungen säkert dit vid aftäckningshögtidligheten.

Det blir det första offentliga minnes­märke öfver konungen i Sverige.

Bysten lär vara mycket vacker och be­drar sin upphofsman, artisten Brambeck. Badhusbolagets arrendatorer i Marstrand skola göra i ordning platsen, där bysten skall stå.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Kunglig Byst. Marstrand, omkring år 1900.