Järnvägen hade gjort det möjligt för göteborgarna att resa ganska långt för att vara med i olika aktiviteter i stadens omgivningar. Idag handlar utdraget ur Göteborgs Aftonblad om travtävlingarna på Gerdskens is i Alingsås.

”Traftäflingarna å Gerdsken egde rum i går middag under gynnsamma väderleksförhållanden.

Redan tidigt började skaror af åskådare att samlas, en stor del så mycket mer in­tresserade som de troget och träget följt, de dagarne förut företagna träningarna, och vid täflingarnas början voro säkert ett par tusen personer samlade.

Följande funktionärer tjenstgjorde vid löpningarne:

Prisdomare: borgmästaren J. O. Bergmark,’ rådman Gust. Engberg och handl. J. P. Johanson, Alingsås, godsegaren F. W. Stoddard, Bryngelsnäs, godseg. B. Bengtson, Rödened, godseg. Fritz Wahlström, Vahlås, och A. Bratt, Lerum.

Tidtagare: stadsfiskal Gust. Nilsson och direktor C. A. Ericsson, Alingsås.

Starter: förvaltare E. Håkansson, handl. E. Norinder och Oscar Lindberg,

Veterinär: A. Sahlstrand. Ordningsmän vid banan: bryggmästare John Möller, agronom Axel Sandberg och kontorsskrifvarcn Ove Gedda, samtlige fr. Alingsås.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum, den visar inte Gerdsken men väl en travtävling på isen på Järlasjön, vid Nacka, framför John Wideqvists Läder- och Remfabrik i Järla, 1896.