”Ny bank i Göteborg? Såsom förut ryktesvis förmälts har det ifrågasatts bildandeet af en ny aktiebank i Göteborg. I dagarne ha härstädes flera för företaget intresserade personer haft öfverläggningar frågan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från Sveriges Riksbanks Göteborgskontor. Fastigheten uppförd 1886, fasaden mot Södra Hamngatan har nyrenässans dekor. Huset ombyggt 1943. 2001 revs och förändrades stora delar av interiören huset.