”Ynglingen O. V. Olsson, som uppträdt på ett oförsskämdt sätt inne i ett värdshus i Majorna, då han blifvit nekad servering för att han varit öfverlastad samt vid detta tillfälle äfven kallat poliskonstapeln André för bondtjuf m. m. dömdes för missfirmelse mot polis­man till 25 kronors böter och for sitt förargelse­väckande beteende i öfrigt till 15 kronors böter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kusttorget ca 1910.