”Intresserade personer hafva inbjudit till bildande af ett bolag ned syfte att omskapa parken vid Underås till ett villaqvarter.

Upplysningar om företaget lemnas å hrr C. Uggla & C:s kontor, Norra Hamnga­tan 6.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 februari 1897)

karta_1888
Simon’s 1888 Gothenburg map

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Underås bro sedd från öster omkring år 1900)