”Å kompaniområdenas n:ris 72 och 73 expedition, till hvilka områden Göteborgsbeväringen hör, råder nu före de blifvande mönstringarna en liflig verksamhet. Dessa områden äro bland de till numerären allra största i riket.

Från dessa områden uttagas inga beväringsmän till kavalleriet, men öfningarna kunna få genomgås vid nämnda vapen­slag därigenom att beväringsmannen låter skrifva sig inom ett till kavalleriet hörande område och där undergår mönstring. Till velocipedordonnanser vid kavalleriet kunna bevaringsmän dock uttagas från nämnda områden. Dessa ordonnanser skola hålla sig med velociped och en del klä­der såsom regnkappa och byxor.

Vid ansökan skall en afskrift af senaste skolbetyg vidfogas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ryttare på stora Artillerietablissementets gård, år 1897.