”Under Februari månad ha å härvarande besiktningsbyrå födoämnen i 172 fall varit undersökta, hvarat varorna i 113 fall blifvit fri­villigt aflemnade till undersökning och i 59 tall anhållna af helsopolisen.

I 85 fall ha varorna eller vissa sjukliga defars aflägsnande ansetts användbara och fatt försäljas.

I 87 fall ha varorna blifvit totalt kasserade, och ha desamma utgjorts af:

4 hela fall nötkreaturskött, 1 kalf-, 2 får- och 4 svinkropppar, 1 spädgris, 2 svinhufvud, 9 svinistrar och 64 inelfvor.

Samtliga odugliga födoämnen ha under helsopolisens tillsyn blifvit oskadliggjorda.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborg stadsmuseum, Carlotta: Bild över slakthusområdet på 1910-talet, med byggnader och inhägnader med djur. Mitt i bild, uppställningsplats med kärror.