Verldens största man och gossen med Lejonhufvudet

1897-03-05

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Norra Hamngatan, 1930-tal