”Cirkus Beketow hade till sin för­sta föreställning å Lorensberg i lördags samlat så godt som fullt hus.

Bland de uppträdande må framhållas hr Loisette, som presterade en mycket vacker skolridt. De tre starke männens atlet- och balanseringsnummer mottogs också med bifall liksom elefanttämjarens framförande af en elefant och en häst dresserade i frihet.

På goda clowner synes sällskapet lida kännbar brist. Man må hoppas att de följande föreställningarna skola i sin helhet aflöpa bättre än lördagens, ty då misslycka­des verkligen alldeles för många nummer.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum.