”Från och med 17 instun­dande april komma Thingvallaångarne Is­land och Thingvalla att på åtgående be­söka Göteborg, hvadan det sålunda blir möjligt för svenska passagerare att före­taga resan från Sverige till New York di­rekt på en skandinavisk ångare med en­dast skandinaviskt befäl, besättning och passagerare. Danska passagerare gå om­bord i Köpenhamn och norska i Kristiania och Kristianssand.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Emigrantfartyget Rollo lämnar Göteborg, ca år 1900.