”Å Exercisheden äro på enskild bekostnad en del ridhinder uppsatta för 2:a Göta artilleriregementes räkning. Hindren bestå af koppelräck, gärdesgärd, häck och grafvar. De användas ej blott af mi­litären under dess ridöfningar, utan äfven af enskilde ryttare samt stå under skydd af ordningsmakten mot åverkan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Götaartillerister har övning på heden, mitten av 1890-talet? Till vänster Exercishuset.