Ångbåtstrafiken var viktig för Göteborgs befolkning, ett bra sätt att förflytta sig utmed kusten. Information om tider och linjer fick därför en framträdande plats i tidningen.

”I morgon pingstdagen, komma söndagsturena nästan i vanlig sommarordning. Turlistan är införd i dagens annonsafdelning.

Hvardagsturerna undergå från och med tisdagen den 8 d:s förändring och utvidg­ning, i enlighet med annons i vårt gårdagsnummer. De väsentligaste förändrin­garna äro följande:

Ångaren Svanen börjar sina sommarturer på Arendal och Långedrag, hvarigenom den förstnämnda platsen numera får 5 och den senare inalles 10 turer om dagen i stället för resp. 3 och 6; Käringberget 4 i stället för 3.

För Styrsö Hafsbad och Stjernvik tillkommer utgående tur kl. 7,15 e. m. samt ingående från Stjernvik kl. 9,15 och Styrsö Hafsbad kl. 9,30 e. m. Till Brännö utsträcke9 däremot icke 7,15-turen med tillhörande intur förr än måndagen den 14 dennes.

Till Billdal går (från och med i dag) båt kl. 1,15 och 5,10 e. m. samt till staden kl. 8 f. m. och 3 e. m.; 5,10-turen utsträckes till Kivik och Skörvalla med intur kl. 7 f. m. från Skörvalla och 7,30 från Kivik.

Fiskbäcli—Önnered—Näset—Brottkärr ha sin uttur i år liksom förut kl. 5,30 e. m.; men in-turen har, i enlighet med framstälda önsk­ningar, satts tidigare, med afgång från Brott­kärr kl. 6,30 f. m., så att resande på denna linie kunna vara i staden redan omkring kl. 8,15. Denna förmon få älven passagerare från Långedrag) som anlöpes af Brottkärrsbåten kl. 7, 40 f. m.

På Norra Skärgården börjar 7,16-tnren om

tisdag, tidigare i år än de föregående åren. Den går via Hjuvik—Kalfsund—Hönö o.s.v. i likhet med 5,20-turen.

Slutligen påpekas att i dag extrabåt går till såväl Södra som Norra Skärgården kl. 7,15 e. m. Södra skärgårdsbåten utsträcker denna tur äfven till Brännö och återvänder däri från kl. 9.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ångbåten Arendal vid Villabron. Troligen omkring 1910.