”Ute i skärgården var det i går ovanligt lifligt. Ångbåtarna voro som vanligt då vädret är vackert fylda till sista plats — och fraktade oförtrutet stora folkskaror ut och in.

Af segelbåtar rent af vimlade det. Alla de för året nya kappseglingsbåtarne voro ute och profseglade. De väckte öfverallt sensation genom sina kuriösa former, dessa egendomliga centerbordsbåtar, som nästan segla i luften i stället för på vattnet.

Äfven roddklubbarne voro ute med sina giggar och — last but not least — en liten elegant, hvit pleasureångjakt, till­hörig kapten Fr. Pettersson till Emaus, profångade allt hvad profångas kunde.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Pojkbåtar i G.K.S.S. kappsegling d 5 Aug 1912.