”I en bergskrefva tätt vid stranden mellan Nya Varfvet och Käringberget — som man vet en af de mest anlitade gratisbadplatserna — påträffade i går afton ett par personer härifrån staden kläderna efter en 17- å 18-årig yngling. Kläderna voro omsorgs­fullt hoplagda och tyda på att de tillhört någon som tagit sig ett bad.

Men af den badande stod ej ett spår att finna. Förmodligen har han stannat för länge i vattnet, fått kramp och drunk­nat.

Fyndet anmäldes för en af strandegarne, men några åtgärder för att få denna mystiska drunkningshistoria utredd ha ej vid­tagits. Myndigheterna lära nemligen ej befatta sig med en sak som denna — med mindre den omkomnes lik påträffats.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Centralfängelset vid Nya Varvet, år 1900, med tårbitsformade rastgårdar. Under åren 1870- 1907 användes Nya Varvet som fångvårdsanstalt.