”Under loppet af sistl. juni månad anlände hit från utrikes orter 270 fartyg, af hvilka 116 voro lastade med styckegods, 44 kol, 19 mursten, 6 sill, 2 piplera, 7 hvete, 1 aspvirke, 3 spik, 1 socker, 1 järn, 1 kli, 1 cement, 3 läder, 2 rails, 1 kalksten, 2 haire, 1 råg, 1 malt, 3 skrotjärn, 4 salt, 2 ben­mjöl, 1 linfrö, 1 krossglas, 3 soda, 1 fos­fat, 1 takpapp, 2 lerkärl, 1 lister, 1 svafvel och 38 barlast.

Af dessa voro 192 svenska, 20 norska, 36 danska, 18 engelska, 3 holländska och 1 belgisk.

— Å Göteborgs revier qvarligga för närvarande 49 större på saltsjön gående fartyg, af hvilka under lossning med styckegods 6, kol 8, salt 2, svafvel 1, trä 2, linfrö 1 och hafre 1. Under last­ning med trä 10, pappersmassa 2, zink blende 2 och diverse varor 1. Under re­paration äro 12 och overksamma 2.

Af dessa äro 36 svenska, 5 norska, 2 danska, 3 engelska, 1 holländsk, 1 tysk och 1 italiensk.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hamnen, utsikt mot Sannegårdshamnen. T.v. badhus vid Sågen, troligen 1890-talet.