”Grafplundring har senaste tiden föröfvats å våra kyrkogårdar utan att man kunnat få spaning på de skyldige. I tisdags på e. m. blef emellertid en närmare 80 år

gammal gumma, ogifta Johanna Jernberg, boende nr 32 Litt. B i Majornas sjette rote, gripen på bar gärning af arbetskarlen Elias Olsson, nr 70 Stampgatan, då hon från en graf upptagit med rötterna en fuchsia och en kamelia, värderade till två kronor. Olsson förde gumman till polisstationen, och i dag stod hon inför poliskammaren. Till sin ursäkt anförde den gamla att hon som brukar sätta blommor på sin förre husbondes graf denna gång ej kunnat anskaffa sådana, hvarför hon tog de ofvannämnda växterna för att öfverflytta dem till husbondens graf. Målet remitterades till rådhusrätten, och gumman tilläts att tills vidare vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra kyrkogården, 1900 eller 1901.