Prins Paribatra af Siam anlände hit i går morse med Vestkustbanans tåg och tog in i den för honom beställda våningen å Hôtel Eggers.

På förmiddagen kl. 11 gjorde prinsen med ångaren “Göta“ en utflykt åt Södra skärgården och steg i land vid Styrsö hafsbad. Efter att ha frukosterat och sett sig omkring på platsen återvände prinsen med Göta kl. 2,15 till staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från: By Unknown – From this website: [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7582305.