Igår berättades det om att Siams prins anlänt till Göteborg, idag kommer nästa rapport om vad han gjorde under sitt besök i staden. ”Prins Paribatra, den lille siameser fursten, tillbrakte sin gårdag med en promenad i vagn till Danska Vägen. Kl. 1 e. m. begaf han sig till Trollhättan, där han besåg fallen. Kl. 8,40 återkom prinsen hit och 9,45 fortsatte han med nat­tåget till Stockholm, där han skall sam­manträda med sin fader, konungen af Siam.

Prinsen, som varit elev vid militärsko­lan i Potsdam, är fullkomligt europeiserad. Han är 16 år gammal samt har ett sympatiskt utseende.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Danska vägen år 1900. Uppfarten över Delsjöbäcken till Örgryte gamla kyrka, T.h. grindarna till Jakobsdal.