Idag är det nästan självklart att det pågår stora vägarbeten under sommaren, så var det även för 120 år sedan.

Dykeriarbete i Vallgrafven. Det vattenledningsrör som är nedlagdt i kanalen vid Pusterviksbron sprang i hö­stas i sönder och reparation har ej på grund af väderleken kunnat företagas förr är nu. Sedan några dagar tillbaka äro emellertid dykare sysselsatta med att skrufva en s. k. muff å det söndriga röret.

En mängd åskådare beundra dagligen dykarnes mod att kunna uthärda Vallgrafvens doftrika vatten.

Trafiken å Kämpebron, som kommer att repareras, är från och med i dag tills vidare afstängd.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Hamnkanalen samt Norra och Södra Hamngatorna.