1800-talets Göteborg

Gefion har anlänt

”Gefion”, det tyska krigspansarfartyget, ankom i dag från Stavanger och ank­rade på Riföfjorden. Strax efter kl. 9 lade en af “Gefions“ ångslupar till vid nya Skeppsbron och landsatte den bayer­ske fursten Karl Theodor och hans ge­mål. Det furstliga paret for i vagn ned till Vestkustbanan, med hvars 9,35-tåg färden fortsattes söderut.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikipedia: S.M. Kleiner Kreuzer Gefion, 1899.