1800-talets Göteborg

I ångans och elektricitetens tidehvarf

I alla tider har det väckt frågor kring utbildningssystemet och hur unga påverkas av ny teknik: ”När man ser huru flickor blifva juris doktorer och småpojkar, som ännu ej gått och läst, taga studentexamen, så kan man ej undgå att tänka att antingen måste det vara något fel med examensväsendet, eller också måste den andliga brådmogenheten i ångans och elektricite­tens tidehvarf börja att blifva alldeles fruktansvärd.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: undervisningsmodell av ångmaskinens princip har använts vid Västra Realläroverket, ca 1900.