1800-talets Göteborg

Fältmarsch med kanoner

”En fältmarsch med kanoner företogs den regnruskiga Magdalena-dagen af beväringsdivisionen vid l:sta Göta artilleriregemente.

Under strida skurar gick marschen via Partille och Landvetter till Kallebäck, där man bivackerade å ljungbackarne i skyddstält och ät sin medhafda middag vid muntraste humör oaktadt Magdalena-ovädret.

Återvägen togs via Göteborg och åter kommo de unga genomblötta krigarne kl. half 5 till Qviberg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göta artilleriregemente. Exercis på Heden i Göteborg.