1800-talets Göteborg

Frätande olycka

”Olyckshändelse. I lördags e. m. vid half 3-tiden råkade en lastvagn, hvari en damejeanne med svafvelsyra kördes från apo­teket Kronan till fabriken Ceres af månadskarlen Johan Sjösten från Gårda. att i hör­net af Drottning- och Östra Hamngatorna komma med ett hjul i rännstenen, med på­följd att kärlet med syran föll ned ur vagnen och gick sönder. Syran stänkta därvid öfver landtbrukaren Axel Larson från Stora Härlanda. Tillstädeskomna personer skyndade att rycka kläderna, som uppfrätts af syran, af Larsson, som äfven erhöll flera svåra bränn­sår å venstra armen och handen samt venstra benet och foten.

Den skadade insveptes i en filt och fördes i droska till Sahlgrenska sjukhuset där han fortfarande vårdas. Han blir enligt läkares utsago ej arbetsför på en längre tid.

I ersättning för de uppbrända kläderna for drar Larsson 100 kronor.

Poliskammaren resolverade i dag att Sjö­sten skall instämmas till polisdomstolen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Apoteket Kronan omkring år 1918.