”I Renströmska badanstalten har under aug. månad de badandes antal varit: i l:sta klass 2,962 (däraf 2,453 män och 509 qvinnor) med en inkomst af kr. 2.250: 40; i 2:dra klass 2,729 (däraf 1,745 män och 984 qvinnor) med en inkomst af kronor 1,179: —; i 3:dje klass 3,244 (däraf 1,806 män och 1,438 qvinnor) med en inkomst af kronor 706: 75; eller tillsammans 8,935 (däraf 6,004 män och 2,931 qvinnor) med en inkomst af kr. 4,136: 15.

Under samma månad 1896 utgjorde inkom­sten kr. 3,600: 20 och de badandes antal 8,546, därat 6,041 män och 2,505 qvinnor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Renströmska badanstalten: simhallen.