1800-talets Göteborg

Spårvagnshäst orsakade olycka

I de äldre tidningarna rapporterades det mesta, även olyckor som idag inte skulle ges utrymme i tidningarna. En vrickad arm exempelvis, vilken tidning skulle skriva om det idag? (om det inte rör sig om sport givetvis…)

”Då 13-årige Harry Baade, fosterson till snickaren Lars Emil Andersson, igår e m. å Drottningtorget kom ridande å en spårvägshäst. Blef djuret af okänd anledning plötsligt oroligt och bör­jade slå bakut med påföljd att gossen föll af och i fallet mot torget vrickade sin högra arm. Sedan han å Sahlgrenska sjukhuset er­hållit läkarevård, kunde han på qvällen begifva sig till sitt hem nr 22 Landala Lång­gata.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Drottningtorget, västligaste delen, samt längst t.v. fastigheter vid Norra Hamngatan. Sett fr. nuv. (1941) Slussplatsen.