1800-talets Göteborg

Stöld av silfverur

”Stöld af ett silfverur med kedja värderadt till 20 kronor från arbetaren Sjöström boende n:r 6 Bläsgatan har förut närmare om­nämnde förre kyparen Karl Fritiof Högberg erkänt sig hafva föröfvat.

Högberg som i förra veckan häktades för inbrottsstöld hos sin principal värdshusidkaren Pålsson har nu vidgått att han 26 sistl. juli tillgripit uret i fråga som han pantsatt för 4 kronor å lånekontoret n:r 2 vid Ekelunds- gatan. Rapporten om denna stöld har älven öfverlemnats till rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild av Karl Johansgatan, mynningen vid Stigbergstorget, blick åt öster. T.v. Bläsgatan, rakt fram Stigbergstorget.