1800-talets Göteborg

Om ”trawlarne”

”Från Marstrand skrifver under gårdagen vår korrespondent därstädes:

I dag hade eder meddelare ett längre sam­tal med ett halft tjog fiskare från Smögen och Grafverna. Hvad dessa hade att säga borde vederbörande myndigheter hört, så torde det ej dröjt länge förr än en kronoångare stationerades i de bohuslänska fiskevattnen. Un­der uppenbar vrede och grämelse, som hos en och annan nästan gränsade till förtviflan, omtalade fiskarena huru de tyske och engelske trawlarne på det oförsyntaste fiskade i lagförbjudet vatten. Oftast hålla sig dessa tjuffiskare blott ett litet stycke hitom den lagstadgade gränsen för att om så behöfves strax kunna ånga in på lofligt fiskeområde och så undgå faran. Men det hör ock till det vanliga att de i sin djerfhet gå långt in på de svenska fiskevattnen. För ett par dagar sedan låg en trawlare mellan Hamnskär och , Måseskär, där han i all sköns lugn bedref sitt fiske.

En af mina sagesmän yttrade: “Det är ej nog med att de stjäla vår fisk, utan de slita sönder våra utlagda garn och backor, till stor skada för oss. En annan sade: “De bry sig icke om någonting, utan ligga rundt omkring oss och fiska, och sedan vräka de enorma massor död fisk i sjön och förpesta därigenom bottnen på vida sträckor“. En tredje tillade “Ja, vi bli rent olyckliga, ty både sillfisket och backfisket förstöra de för oss. Vi veta ej hvad vi skola taga oss till“. En annan åter: “Det kan ingen menniska tro, huru för­skräckligt mycket fisk dessa trawlare kunna ta i ett enda kast. Och så dra de upp det ena kastet efter det andra och hålla på både dag och natt”. — “Ja“, sade en, “om bara de ville sända hit en kronobåt!“ (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från: ”The Steam Trawler”.