1800-talets Göteborg

Ostsmörgåsar, vin och pengar blev tjuvarnas byte

”Ett band inbrottstjufvar var natten till gårdagen i liflig verksamhet å den aflägsna Mariebergsgatan där de gjorde påhelsning på ej mindre än fyra olika ställen.

På en snickareverkstad tillgrepo de åtskilliga verktyg. I två speceributiker utgjordes rofvet af vexelkassorna, 2 butel­jer vin, 4 buteljer porter och en mängd ostsmörgåsar. Till den ena butiken be­redde de sig tillträde genom att medels falska nycklar upplåsa en källare, från hvilken de genom en lucka kröpo upp i butiken. Till den andra butiken uppbröto de ytterdörren. Äfven i en tredje butik hade de sökt intränga men antagligen blifvit skrämda, sedan de sönderkrossat en fönsterruta.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hellstedtsgatan 1, Mariebergsgatan 13. Fasad mot väster, gavel mot norr.