1800-talets Göteborg

Varning till allmänheten

”Anhålles vördsamt om plats i Göteborgs Aftonblad för följande varning till allmän­heten och särskildt till dem som ha möble­rade rum till uthyrning.

Det finnes här i staden en gammal ärkebedragare som går så att säga ur hus i hus och narrar folk att till sig upplåta bostad, men i de allra flesta fall aldrig betalar ett öre i hyra. Helst vill han upprätta kontrakt, och lyckas han härutinnan då kan den därtill förledde förutom förlusten af hyran äfven bereda sig på både långa och dyra processer. Per­sonen i fråga gör vid första flyktiga påseende intrycket af att vara en gammal hederlig per­son, han har dessutom en mycket talande tunga och uppdukar en massa historier om affärsförbindelser med välkända högt uppsatta personer i samhället, titulerar sig för grosshandlare m. m., men har egentligen ej annat näringsfång än att uppvakta folk med tiggare- och salmonibref. Han är dessutom straffad för stöld och har äfven varit ådömd tvångs­arbete, och endast hans höga ålder räddar honom nu från att när som helst åter bli ådömd detsamma.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild Sillgatan/Postgatan mot väster. Sillgatan var känd som emigranternas gata, här fanns det som behövdes för Amerikaresan. På båda sidor av gatan ligger butiker, rederier samt hotell och rum för uthyrning.