”För realiserande af major Ph. Åqvists för­slag härom har en lista cirkulerat bland husegarne längs denna kanal. Listan har nu inlemnats till drätselkammaren och till sammans ha 76,652 kr. tecknats. Det enda vilkor som fästs vid teckningen är att gamla vattenreservoiren borttages och platsen däromkring ordnas samt att arbe­tet för öfrigt utföres i enlighet med ma­jor Åqvists förslag.

Teckningslistan har följande utseende:

Kr.

P Em. Lithander 3,700

Theodor Heyman                                              3,800

Gustaf Bolander                                               7,600

Aug. J:son Mark                                               5,000

Abr. H. Westman                                              3,272

Emelia Aug. Wettergrens sterbhus               3,000

Ferd. Lundqvist                                                6,000

Ernst Bergmark                                               2,850

Alfred Swenson & Co.                                      5,000

E. Bräutigam 1,920

Kungsportens Fastighets-Aktiebolag

g:n Strömwall ,                                         4,680

Fastigheten nr 44 Östra Hamngatan

g:m F. Wolfif & Co.                                  3,600

Fastigheten nr 1 i 2:a roten

genom David Leffler                                1,950

Georg Ingelman                                                4,000

M. Kindal 3,000

Fr. Holm                                                            3,400

C.E. d’Orchimont 3,680

Aug. Abrahamson & Co.                                  1,000

Amelie Andrén                                                  2,500

Charlotta Grundberg                                       2,700

C. Ångerman 2,000

Henrietta Salomon          2,000” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra hamnen under 1700-talet.