1800-talets Göteborg

Trafikolycka

”Öfverkörd blef i går e. m. i hör­net af Kronhus- och Torggatorna 5-årige Karl Georg Persson, son till änkan Kristina Pers­son, boende nr 17 Torggatan.

En åkareskjuts, körd af åkaredrängen Johan Adolf Nilsson Lund, boende nr 28 Redbergsvägen, stötte omkull den lille, hvarvid den lastade kärran gick öfver underlifvet på gos­sen.

Den skadade blef genast i droska förd till Sahlgrenska sjukhuset där han fortfarande vårdas.

Hans tillstånd är i dag förbättradt, så att ingen fara för lifvet nu förefinnes.

Körsvennen är instämd till polisdomstolen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Torggatan mot norr. Vy tagen i gatans mynning i Gustf Adolfs torg.